Megjelent: 2020. szeptember 1.

A bódvaszilasi református gyülekezet évek óta élen járó a református cigánymissziós közösségi munkában. A nehéz helyzetűek felzárkózását segítő kezdeményezéseik közül ki kell emelni az Európai Uniós forrásból fejlesztett Biztos Kezdet Gyerekházat és a svájci protestáns egyházak támogatásából (HEKS Program) működtetett tanodát.

Maga a település Magyarország egyik legszebb, ám máig szinte felfedezetlen vidékén fekszik. A Bódva-völgy felső szakasza az Aggteleki Nemzeti Park területéhez tartozik, több apró településsel és – a fájdalmas Trianoni döntés következtében – határ menti kistérségi központtá „fejlesztett” Bódvaszilassal.
 Bdvaszilas 1      Bdvaszilas 2

A varázslatos természeti környezet felfedezésére évek óta indítanak különböző akciókat és kampányokat a turisztikai szakemberek.

A sok helyi szereplő együttműködését igénylő aktív és szelíd turizmus térségbeli kialakítása, a meglévő együttműködések elmélyítése érdekében a térségben működő Borsod – Torna – Gömör LEADER Egyesület és a Bódvaszilasi Református Gyülekezet a tájegység ökoturisztikai vonzerejét növelő zöldutas együttműködés kialakítását kezdte meg 2019-ben. Ennek lényege, hogy a Bódva-völgy természeti és épített örökségét, kulturális-gasztronómiai tradícióit a teremtett világ megőrzésére és erőforrásainak felelős, fenntartható használatára koncentrálva kívánja megismertetni a szélesebb közönséggel.

A bódvaszilasi református gyülekezet „Menedék” Diakóniai Központját olyan komplex szolgáltatást nyújtó intézménnyé kívánja alakítani, ahol – az első sorban a gyermekekre koncentráló felzárkózási programok működtetése mellett – az ökoturizmus megalapozását lehetővé tevő szállás kialakítására, helyi termék polcokkal helyben előállított termékek értékesítésére, a Bódva-völgy gazdag táji örökségének és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a turisztikai kiajánlására is sor kerülhet.
Bdvaszilas 3

A zöldutas, szelíd turizmus lényege, hogy egyénileg, illetve közösségben lehetőleg gépi meghajtás nélkül, a természetes emberi erőre és a hagyományos közlekedési eszközökre koncentrálva váljanak felfedezhetővé táji környezetünk szépségei. A térségben található vasúti közlekedési végpontból indulva az ide érkezők gyalogosan, vagy helyi közlekedési eszközként lóháton-szekéren és legfőképpen kerékpárral fedezhetik fel a települések értékeit.

Hagyományos turisztikai attrakcióként az Aggteleki Nemzeti Park felszíni és „felszín alatti” barlangi kínálatán túl három környező település egyedi látványosságait igyekeznek zöldutas összefogással bemutatni. Ilyenek a bódvalenkei freskófalu kincsei, ahol kortárs roma képzőművészeti alkotók műveinek felhasználásával tették egyedivé a sok más szempontból szegényes vályogházakat. Kiemelkedő látnivaló Magyarország egyik legszebb barlangja, a bódvarákói Rákóczi-barlang és magának Bódvaszilas településnek a különleges épített öröksége.

A helyi zöldutas együttműködést a református gyülekezet aktív, gesztori szerepvállalása teszi egyedivé. Az általuk biztosított szolgáltatásoknál – a szállás, az étkezés, az aktív pihenés biztosításával – a helyben kialakításra kerülő imaösvényen élhető át igazán az a lelkiség, spirituális többlet, amely a Bódvavölgyi Református Zöldút alapjait adja.

Az együttműködés fontos szereplője a Borsod –Torna – Gömör (BTG) Egyesület és a Kis-térségfejlesztők Szövetsége Szakmai Egyesület (KIFESZ). A BTG LEADER Helyi Akciócsoport területén a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítését a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában is egyik kiemelkedő célként, feladatként határozták meg. Az Egyesület a térségben három védjegyet alapított meg, melyhez a térségi szereplők aktívan csatlakoztak. A bódvaszilasi Református Egyház által létrehozott szálláshely területi minősítési rendszere jelenleg a Cserehát-Bódva-Vidéki Príma Porta, ahol a helyi, hagyományosan előállított, (ökológiai) termékek bemutatásra kerülnek egy termékpolcon. Az alapvető cél a helyi kulturális és természeti értékek bemutatása és beépítése a (mikro) térségi turisztikai kínálatba. Ez a turisztikai modell csakis a turisztikai szolgáltatók széleskörű együttműködésével valósítható meg. Az akciócsoport egész területét lefedő helyi védjegy témájú együttműködés, ezen belül a „Príma Porta” hálózat együttműködés fejlesztéséhez kapcsolódó hálózati projektek támogatása. A hálózat célja, hogy olyan közösségi jellegű fejlesztéseket valósítson meg, amelyek a hálózat tagjainak egy egységes és rendezett megjelenést kölcsönöz, valamint szolgálja a helyi termékek, szolgáltatások népszerűsítését, a szemléletformálást, a helyi értékek megőrzését és a helyi gazdaság fejlődését.

A KIFESZ – az Ökotárs Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodása alapján segíti a zöldutak közösségi tervezését, országosan összefogja azok szakmai munkáját, így koordinálta a különböző szervezetek Bódva völgyébe tervezett együttműködést is.

A hosszútávra szóló ökoturisztikai együttműködés megalapozásának különlegessége, hogy a helyben élő hátrányos helyzetűek – első sorban a romák –bevonását is célozza, egyedi jellegű turisztikai szolgáltatások kialakításával. Ilyenek lehetnek a helyi túravezetés, a kerékpáros szolgáltatásokhoz kapcsolódó apróbb javítások biztosítása, de különösen a gasztronómia, a helyi tradicionális roma ételek bemutatása és kínálása is.

A Bódvavölgyi Református Zöldút kialakítása remek példa lehet arra, hogy – a térség egyik legnagyobb állami szervezetének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság segítő támogatásának elnyerésével – egy LEADER Helyi Akciócsoport a helyi vidékfejlesztési program mentén kialakított együttműködéseivel, valamint a helyi református gyülekezet spirituális és lelki támogatásával olyan komplex ökoturisztikai szolgáltatást kínáljon az ide látogatóknak, amellyel lehetővé válik az eddig felfedezetlen tájegységünk rejtett szépségeinek alaposabb megismerése a helyi közösség részvételével.

nea logo  VM logo  HermanOtto Intezet  magyar naturparkok logo

Média - Hírek

Legfrissebb Híreink

Megjelent: 2020. szeptember 1.

A bódvaszilasi református gyülekezet évek óta élen járó a református cigánymissziós közösségi munkában. A nehéz helyzetűek felzárkózását segítő kezdeményezéseik közül ki kell emelni az Európai Uniós forrásból fejlesztett Biztos Kezdet Gyerekházat és a svájci protestáns egyházak támogatásából (HEKS Program) működtetett tanodát.

Maga a település Magyarország egyik legszebb, ám máig szinte felfedezetlen vidékén fekszik. A Bódva-völgy felső szakasza az Aggteleki Nemzeti Park területéhez tartozik, több apró településsel és – a fájdalmas Trianoni döntés következtében – határ menti kistérségi központtá „fejlesztett” Bódvaszilassal.
      

A varázslatos természeti környezet felfedezésére évek óta indítanak különböző akciókat és kampányokat a turisztikai szakemberek.

Bővebben ...
Copyright © 2021 Kistérségi Fejlesztők Országos Szervezete Egyesület. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect