Megjelent: 2016. május 31.

– Hatvan – Nagykökényes - 2015. június 24.

Az eseményen bemutatták azokat a jó gyakorlatokat, megvalósult projekteteket, kutatásokat, amelyekben a tájhoz kötődő tevékenységek társadalmi vetülete is megjelenik, ahol a táji lépték egy lehetőséget jelent a helyi közösség megerősödéséhez, valós együttműködések elindításához.

A közösségi kezdeményezésű fejlesztések, a térségi fejlesztési elképzelések, valamint a fiatal kutatók, tájérték feltáró kezdeményezések bemutatása mellett a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának tájgondnoki képzését is bemutatták a konferencián, majd az eseményt műhelybeszélgetés zárta, amelyen minden résztvevő megoszthatta elképzeléseit a tájgondnokok jövőbeli szerepéről, feladatairól.

A résztvevők aláírták és elfogadták a Hatvani Nyilatkozatot, amelyben a tájért, közös táji örökségért vállalt felelősségüket, a táj és az ember valós, eleven kapcsolatának elsegítését, a tájban gyökerező tudásbázist, a közösségi munkát, a helyben élő lakosság összefogását, valamint a tájhoz kapcsolódó identitás erősítésének szándékát rögzítették a jövőre vonatkozó közös célként.

2015062401

nea logo  VM logo  HermanOtto Intezet  magyar naturparkok logo

Média - Hírek

Legfrissebb Híreink

Megjelent: 2020. február 28.

A KIFESZ Miskolcon és Kecskeméten megrendezésre kerülő konferenciák G.Fekete Éva és Csatári Bálint örökül hagyott szellemisége jegyében, emlékük előtti tisztelgés alapján vállalták a közreműködést.
Szeretnénk, ha ezzel is kinyilváníthatnánk, hogy munkásságukat mennyire fontosnak tartjuk, az általuk képviselt gondolatok és értékek megőrzését, továbbvitelét fontos feladatunknak tarjuk.

Emlékezzünk minél többen együttes tanulással, közös gondolkodással és beszélgetéssel fájdalmasan korán eltávozott Évára és Bálint bátyánkra.

 

Copyright © 2020 Kistérségi Fejlesztők Országos Szervezete Egyesület. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect